Instalace a nastavení doplňku Essox

1. Instalace doplňku do vašeho e-shopu

Doplněk naleznete na této adrese.

Aby bylo možné doplněk do vašeho e-shopu nainstalovat, musíte být přihlášeni administračním účtem vašeho e-shopu.

V pravé části stránky stiskněte tlačítko Objednat. Tím doplněk nainstalujete.

Medailonek doplňku

Po úspěšné instalaci se stisknutím tlačítka Přejít na nastavení doplňku můžete vrátit do administrace vašeho e-shopu přímo do nastavení nově nainstalovaného doplňku.

2. Získání identifikačních údajů k propojení s ESSOX platební bránou

K aktivaci doplňku ve vašem e-shopu budete potřebovat identifikační údaje pro propojení s ESSOX platební bránou, které získáte na základě uzavřené smlouvy se společností ESSOX.

Kontaktujte prosím firmu ESSOX:

eshopy@essox.cz

+420 724 366 204

3. Nastavení a aktivace doplňku

Nastavení doplňku najdete v administraci vašeho e-shopu. V levém menu Propojení klikněte na položku Splátky ESSOX.

Nebo vyberte položku Správce Doplňků, na záložce Platby najděte doplněk Splátky Essox a zvolte akci Nastavení.

Správce doplňků

3.1. Zadání identifikačních údajů ESSOX

V prvním bloku zadejte identifikační údaje k platební bráně ESSOX, které najdete ve smlouvě.

Tlačítkem Otestovat přístup si můžete ověřit správnost zadaných údajů. Pokud jsou identifikační údaje platné, otevře se po jeho stisknutí na nové záložce prohlížeče splátková kalkulačka ESSOXu.

Identifikační údaje ESSOX

3.2. Nastavení stavů objednávek

Podle stavu úvěru bude doplněk nastavovat vašim objednávkám stavy, které si zde zvolíte.

Nastavení je důležité, aby v seznamu vašich objednávek bylo zřetelně rozlišitelné, které z objednávek jsou placeny úvěreme ESSOXu a jak probíhá jeho zpracování.

Je samozřejmě možné používat standardní systémové stavy Shoptetu, ale pro přehlednost je doporučeno vytvořit si v administraci e-shopu speciální stavy používané pouze pro objednávky hrazené úvěrem ESSOXu, například stavy uvedené na obrázku:

Nastavení stavů objednávek

V této sekci je možné rovněž zvolit pole objednávky shoptetu, do kterého bude doplněk vkládat detailní informace o úvěru, například výši přímé platby, číslo žádosti o úvěr nebo číslo smlouvy a variabilní symbol, pod kterým ESSOX pošle eshopu platbu.

Optimální je zde ponechat implicitní volbu "Poznámka e-shopu", pokud toto pole nepoužívá e-shop k jiným účelům, protože obsah tohoto pole se zobrazuje ve správě eshopu přímo v seznamu objednávek (v tooltipu).

V případě, že pole "Poznámka e-shopu" je e-shopem využito k jiným účelům, je možné zvolit jedno z dodatečných polí, tato pole jsou ovšem viditelná v e-shopu až v detailu objednávky.

Doplněk vždy smaže původní obsah zvoleného pole.

3.3. Platební metoda

Aby zákazník vašeho eshopu mohl zvolit platbu zboží úvěrem ESSOXu, musí být v e-shopu definován nejméně jeden způsobů platby s typem platby ESSOX.

Způsoby platby je možné nadefinovat ručně v nastavení Eshopu v Nastavení > Doprava a platby > Způsoby platby.

Pokud ještě nemáte žádný způsob platby s typem ESSOX v e-shopu nastaven, potom je možné v nastavení doplňku vytvořit vzorový způsob automaticky stisknutím tlačítka Vytvořit ESSOX platbu - podle tohoto obrázku:

Vytvoření platební metody

Tento automaticky vytvořený způsob platby je pak samozřejmě možné upravit v administraci e-shopu.

Pokud již máte nějaký způsob platby typu ESSOX v e-shopu definován, zobrazí se v této sekci takto:

Seznam platebních metod

3.4. Uložení a aktivace doplňku

Uložení a aktivace doplňku

Stisknutím tlačítka Uložit a aktivovat doplněk se uloží nastavení doplňku, do e-shopu se vloží tlačítko pro orientační výpočet splátek a doplněk se aktivuje.

Pokud vše proběhne v pořádku, mohou od této chvíle zákazníci e-shopu platit své objednávky úvěrem ESSOXu.

4. Úprava způsobu platby v administraci

V administraci e-shopu v Nastavení > Doprava a platby > Způsoby platby vyberte způsob platby typu ESSOX:

Administrace - Seznam platebních metod

V tomto seznamu Způsobů platby je možné dočasně skrýt nebo znovu zobrazit možnost platit objednávky úvěrem ESSOXu vypnutím viditelnosti způsobu platby - kliknutím na kulatou ikonu ve sloupic Viditelnost.

V detailním nastavení platební metody je možné změnit texty, které se budou zobrazovat nakupujícímu v košíku a případně další parametry:

Administrace - Detail platební metody

4.1. Omezení viditelnosti platební metody od částky

Úvěrem ESSOXu lze v současné době platit částky v minimální výši 2000 Kč, proto je vhodné omezit viditelnost způsobu platby v košíku.

Ve spodní části detailu platby v sekci Ceník stiskněte tlačítko Přidat a dialogovém okně zaškrtněte volbu Platnost ceny - Cena od a vyplňte hodnotu 2000:

Administrace - přidání ceny platby

V tabulce ceníku plateb pak vymažte řádek, který má hodnotu Od částky rovnou 0 Kč. Tím tento způsob platby nebude zákazníkům v košíku nabízen pro objednávky s hodnotou nižší než 2000 Kč.

Výsledek může vypadat takto:

Administrace - ceny platebních metod

Nyní je doplněk ve vašem e-shopu funkční a vaši zákazníci ho mohou začít používat.